วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.ชือและสถานที่ตั้งหน่วงงาน


2.ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา...............................................................................................................................
วิสัยทัศน์................................................................................................................

3.อำนาจหน้าที่

หน่ายงาน.............................................มีหน้าที่ดังนี้
1.............................................
2............................................
3............................................
4...........................................
5...........................................

4 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรในหน่วงที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
1.นาย
2.นาย
3.นาย
4 นาย
5.นาง
6.นาง

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก


วันที่ 13 ตุลาคม ผมดีใจที่ได้เรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มันทำให้เราได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีมากมายการมี บล็อก เป็นของตัวเองมันทำให้เราดูมีเท่ดีนะครับ จะได้เอาความรู้ไปฝากแม่ด้วย แม่ผมทำงานหนักมากผมสงสานแม่ครับ ผมอยากเรียนให้จบเร็วๆจังจะใด้ออกไปช่วยแม่ทำงาน