วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3.อำนาจหน้าที่

หน่ายงาน.............................................มีหน้าที่ดังนี้
1.............................................
2............................................
3............................................
4...........................................
5...........................................

ไม่มีความคิดเห็น: